Fraternitas Fennica
Üliõpilasühing Fraternitas Fennica asutati 22. oktoobril 1926. aastal Tartu ülikooli juurde soome veterinaariaüliõpilaste algatusel. 1994. aaastal uuestiasutatud ÜÜ Fraternitas Fennica on Tartu soome üliõpilasühing, mille traditsioonid põhinevad eesti korporatsioonide ja üliõpilasühingute tavadel. Vastupidiselt eesti korporatsioonitavale võivad Fraternitas Fennica liikmeks astuda nii mehed kui naised.

Fraternitas Fennica liikmeks võib astuda Tartus õppiv soomlane, või see, kes tunneb end soomlasena. Ühingusse kuulub üliõpilasi erinevatest teaduskondadest ja kursustelt. Liikmeksolek pakub suurepärase võimaluse tutvuda eesti üliõpilasorganisatsioonide traditsioonide ja argipäevaga.

Eelnevale lisaks edendab Fraternitas Fennica Tartus soome kultuuri, tähistades igal aastal soome tähtpäevi nagu Soome iseseisvuspäev, maipüha (vappu) ja Floora päev.

Aasta jooksul korraldatakse ka muid ühiseid tegevusi. Ühingule kuuluvaid lehti võib lugeda Tampere maja keldrikorrusel, kus käiakse ülenädalati saunatamas ja veedetakse ühist aega õlle, sõprade ja muusika saatel. Saunaõhtutele, Soome iseseisvuspäeva vastuvõtule, märtsikuu stiilipeole ja volbriöö tähistamisele on oodatud kõik.
Värienkantajan lakki eli tekkel
Fraternitas Fennica tekkelFennica-tuoppi
Fennica kann